Oh Deer T-Shirt

עיצוב חולצה - צבאים אדירים

קצת על העבודה:

עיצוב חולצה – אובייקט גרפי בצורת ראש של צבאי בשילוב עם כיתוב.

דיסקליימר:
עבודה זו נעשתה במסגרת הלימודים והיא ללא מטרות רווח.
אין כל כוונה לשימוש לרעה או לפגיעה בזכויות יוצרים.
בכל בעיה, ניתן לפנות אלינו דרך דף מי אני.